Zapraszamy na „Dzień z rybką w tle” w Unichowie

W związku z realizacją przez Gminę Czarna Dąbrówka wydarzenia „Dzień z rybką w tle” -letniego jarmarku z rybką w tle przy jeziorze w Unichowie”, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin z obszaru RLGD „Pojezierze Bytowskie” do wzięcia udziału w  w/w festynie, który odbędzie się 14.08.2021r. od godziny 15.00 przy jeziorze w Unichowie.

Najważniejszym celem imprezy jest wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB oraz promocji i wzmocnienia znaczenia sektora rybnego. Atrakcjami imprezy min.  będzie  pokaz kulinarny, występy lokalnych artystów, animacje dla dzieci, konkurs kulinarny. Podczas festynu zostaną udostępnione stoiska, na których artyści z obszaru działania RLGD „Pojezierze Bytowskie” będą mogli zaprezentować swoją działalność, wystawiając wszelkiego rodzaju rękodzieła.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców z  obszaru RLGD „Pojezierze Bytowskie” do aktywnego udziału w imprezie poprzez uczestnictwo w konkursie kulinarnym.

Całość imprezy wraz z konkursami, animacjami dla dzieci  realizowane są w ramach projektu „Dzień z rybką w tle” współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym  „Rybactwo i Morze”.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronach internetowych: Gminy Czarna Dąbrówka oraz siedzibie Urzędu Gminy w sekretariacie.

********************************************

Dzień z rybką w tle w Unichowie

Za nami "Dzień z rybką w tle" letni jarmark przy jeziorze w Unichowie. Program obfitował jak zawsze w moc atrakcji, zarówno dla naszych najmłodszych, jak i nieco starszych. Spójrzcie sami ile uśmiechów gościło tego dnia na Waszych twarzach!

Organizator imprezy Gmina Czarna Dąbrówka (dofinansowane w ramach zadania Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność w ramach Priorytetu 4 - Zwiększenie Zatrudnienia i Spójności Terytorialnej Objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze).

Celem imprezy jest promocja spożycia ryb, lokalnych produktów i innych usług oraz obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie.